(Her)ken de tijden

Image
Joh. 4:31-38
Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus: ‘Rabbi, u moet iets eten.’Maar hij zei: ‘Ik heb voedsel dat jullie niet kennen.’ ‘Zou iemand hem iets te eten gebracht hebben?’ zeiden ze tegen elkaar. Maar Jezus zei: ‘Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Jullie zeggen toch: “Nog vier maanden en dan komt de oogst”? Ik zeg jullie: kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst! De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. Hier is het gezegde van toepassing: De een zaait, de ander maait. Ik stuur jullie erop uit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen; dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af.’

We dienen een sprekend God! De volgende woorden, beelden & indrukken hebben wij ontvangen in ons gesprek met Hem en met elkaar gedeeld tijdens de dienst.

Laat dit groeidocument je inspireren in het (her)kennen van de tijden!

6 juni 2021

De dienst van 6 juni 2021.

We hebben gelezen:
  • Lukas 11:14-35
  • Lukas 12:54-57
  • Mat. 16:1-12

Ezechiël 36:26

Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.

- 6 juni 2021

Open the eyes of my heart Lord,
I want to see you.

You are holy, holy, holy.
 

- 6 juni 2021

Ik werd vanmorgen wakker en heb de Heilige Geest welkom geheten. Maar om iemand welkom te heten moet je hem eerst uitnodigen.

Toen zongen we: 'I want to see you.' En ik voegde daaraan toe: 'And I want to feel you.' Het hoort zo bij elkaar: als je een relatie hebt zie je elkaar, begrijp je elkaar, voel je elkaar. Ook dit wees op 'relatie hebben'.

Toen kwam het avondmaal met water. Zonder water gaan we dood. Zonder Jezus gaan we ook dood. Want Jezus is dat levende water. Dus ik drink het glas water van het avondmaal als heilig, levend water, omdat ik leef en een relatie heb met de Levende.

- 6 juni 2021
Tijdens de aanbidding en het avondmaal hoorde ik steeds: 'Er is meer, er is meer, en Ik ga je nog meer geven.'

Toen had ik een Petrus momentje. Ik dacht ineens: 'Ohhhh... het brood!' en ik was totaal van mijn apropos want alle raderen gingen draaien; ik hield Marjan in de gaten: heeft zij of iemand anders het brood al op? Moet ik iets doen?

Toen zei God: 'Wacht even, er is meer... Laat mij nu eerst met jou in gesprek gaan in plaats van dat je aan van alles denkt en wil doen.'

- 6 juni 2021
Image
Ik keek naar het glas water en ik zag helemaal niks. Toen dacht ik... 'Ik zie niks en tegelijkertijd zie ik heel veel.' Het water is zuiver en helder, er zit geen vuiltje in. Zo kan mijn, ons, leven er ook uit zien. Een leven met de Heer zonder allerlei narigheden.

- 6 juni 2021
Image
Ik zag pas een jongen met zijn scooter. Ik keek beter, en dacht: 'Er klopt iets niet.' Het was een grote gozer; ik liep naar hem toe en vroeg: 'Hoe gaat het?' Toen keek ik goed en hij begon te huilen. Hij was onderuit gegaan. Het greep me aan, want ik zag ineens geen grote gozen, maar een kleine jongen. En ik dacht: met onze natuurlijke ogen zien we iets anders dan met onze geestelijke ogen.

Later liep ik buiten in de polder. Ik was boos, geirriteerd, teleurgesteld. Ik zag een mooi korenveld met in het midden één klaproos. Een klaproos betekent voor mij heel veel en het feit dat de klaproos helemaal alleen stond, maakte me eigenlijk nog bozer. Ik hoorde dat de Heer zei: 'Loop eens terug, kijk eens beter.' Maar ik weigerde en liep door.

's Avonds wilde mijn dochter ook even wandelen en ik ging opnieuw dezelfde weg. Toen dacht ik: ik ga toch even kijken. En ja hoor, er stond nog een klaproos naast, alleen nog minder zichtbaar want in de knop. God zei: 'Zie je nou? Je bent niet alleen.' 

- 6 juni 2021

Ik stond vanochtend in onze nieuwe keuken in de kerk om koffie te zetten. Iets wat ik al zo vaak gedaan heb. Maar nu, in de nieuwe keuken, met de veranderde situatie, lukte het ineens niet. Ik had een onderdeel over en moest om hulp vragen om koffie te zetten. Hoe kan het dat, wanneer de omstandigheden anders zijn, alles wat ik zo gewend was te doen nu ineens niet meer zomaar lukt? 

- 6 juni 2021

Toen ik mijn glas vasthield, zag ik de vingerafdrukken op mijn glas zitten. God heeft je uniek gemaakt, gewenst, geliefd met een doel.

- 6 juni 2021

Mijn kleine ukkie zegt: 'Mama, waarom drinken dieren alleen maar water? En is dat voor mensen dan ook niet genoeg?'

Vanmorgen hebben we alleen maar water gedronken. En ja, dat is meer dan genoeg op het moment dat we kijken vanuit het perspectief van het Koninkrijk.

- 6 juni 2021

Ik zie heel de ochtend overal kleuren, alsof mijn bril meekleurend glas heeft. Alles ziet er hetzelfde uit, maar toch anders, door de kleuren. De wereld als door een regenboog, waarbij de regenboog het symbool van hoop is. Ik hoop dat ik de wereld en de mensen erin steeds vanuit een nieuw perspectief, met een nieuwe blik kan blijven zien.

- 6 juni 2021

God zien met al je zintuigen, alsof je lichaam één is, net als we in de gemeente één zijn. Het gaat over proeven, tasten, ruiken, zien, horen. En niet als minste met de ogen van het hart, want alleen een oogbol is niet genoeg.

- 6 juni 2021

Image

Toen ik mijn glas ophief, keek ik naar Martin en ik zag hem op zijn kop. Dat is precies hoe het ook in het Koninkrijk van de hemel is. Wat voor mensen dwaasheid is, is voor God wijsheid. En God zegt: 'Overwin de haat met de Liefde.' De principes van het Konkrijk zijn vaak zo anders dan wij mensen gewend zijn, precies het omgekeerde zelfs. Dat lijkt soms niet logisch, maar voor God is dat heel logisch.

- 6 juni 2021

Afhankelijk van God zijn, is vrij zijn. Er zijn zoveel beperkingen waar Hij ons vrij van wil maken. We zijn gemaakt voor een andere realiteit, de realiteit van leven in Zijn Koninkrijk. Durven we dit aan?

- 6 juni 2021
Tijdens het werk luister ik graag naar muziek. Er schoot me een tekst te binnen die ik pas hoorde:

What the world needs now
is Love, sweet Love

It's the only thing
that there's just too little of


What the world needs now
is Love, sweet Love


Je kan niet naar mensen kijken zonder ze lief te hebben, als je met Zijn ogen kijkt.

- 6 juni 2021
Hij is nog steeds dezelfde, Hij staat met uitgestrekte armen en vurige ogen - als een vuurvlam - vol liefde om te ontvangen hen die Hem aanroepen. De tijd dringt. 

- 6 juni 2021
Je hersenen kunnen je zo beperken in wat je ziet. Ik denk dat je vandaag vooral mag zien zonder na te denken. Lekker staren wat er voor je verschijnt, de betekenis komt vanzelf.

- 6 juni 2021
Image

Vroeger zei ik altijd: 'Mama, wanneer ga ik nou uit huis?' En dan antwoordde mijn moeder: 'Misschien morgen wel, in Gods termen, want 1 dag is als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. Dat komt wel, wacht maar rustig af.’

Ik merk aan mezelf vaak dat als er een woord van God komt, ik denk: 'Wanneer dan, Heer?'  Ik heb de indruk dat God vandaag zegt: 'Kun je niet gewoon eens ff rustig wachten? Gewoon kijken hoe het allemaal gaat komen?'

- 6 juni 2021

Weerspiegel in mij uw hart
Weerspiegel in mij uw liefde
Zodat de wereld om mij heen 
u echt zal leren kennen

Weerspiegel in mij uw eer
Weerspiegel in mij uw genade
Vorm mij meer naar uw betekenis
als ik u aanbid

Vader vul mijn handen
maak mijn voeten bereid
Leg uw woorden in mijn mond
Ik wil uw dienaar zijn

Heer vernieuw mijn denken
vul mijn geest met uw Geest
Leer mij zien wie u werkelijk bent
zodat ik leven zal als u.

- 6 juni 2021

Ik zag in mijn glas water de weerspiegeling van de witte koepel hier in de kerk. En ik zag mezelf. Door de draaing in het glas leek het alsof mijn armen zich uitstrekten, wijd. Als je met geestelijke ogen kijkt, gaat Hij de wereld aanraken door jou en mij heen.

- 6 juni 2021

Ik was aan het wandelen en keek vooral naar een grote brand die achter mij al uren woedde. Op een gegeven moment keek ik weer voor me, en stond ik oog in oog met een schitterende, enorm grote spierbundel van een stier. Hoe had ik hem nu ooit kunnen missen en zag ik hem zo laat pas?

De les is: richt je niet op wat achter je ligt, waar je niets mee kunt, maar strek je uit naar wat voor je ligt, want dat kan geweldig krachtig zijn!

- 6 juni 2021
Image
Normaal eet ik het brood van het avondmaal op, maar nu zag ik de twee stukken brood nog liggen, twee helften. Het woord 'dualiteit' kwam in mij op. Ik ben altijd bang dat ik een slecht persoon ben. Het voelde alsof God zei: 'Het is OK om goede en slechte eigenschappen te hebben.'

Je ontkomt er in deze wereld niet aan om goede en slechte eigenschappen te hebben, want we leven in een gebroken wereld. Het begint met te herkennen en erkennen: Heer, er zijn dingen in mij die goed, die gezond zijn en die wil ik koesteren. En er zijn dingen die misschien nog niet zo goed, gebroken zijn. God zegt: 'Ik wil daar met jou groeiend in komen en Ik wil daar heling in brengen.' Daar is Hij voor gekomen en dat is een levenslang proces.

- 6 juni 2021
Ik keek door het water en het glas en ik zag mijn vingers, die veel groter leken dan ze werkelijk zijn. God zei: 'Ik zal veel grotere dingen doen dan jij kunt denken of beseffen. Sla je ogen op'.

Ik moest denken aan Psalm 121: 'Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan?'

Mijn hulp komt van God. Hij zal het door ons doen. We hoeven alleen maar onze geestelijke ogen op te slaan naar Hem, en met de focus op Hem zal Hij het ons laten zien.

- 6 juni 2021

31 mei 2021

De dienst van 31 mei 2021.

We hebben gelezen:
  • Joh. 4:31-38
Ik zie veel angst om me heen. Niet alleen angst voor corona, maar om van alles. Angst om voor gek te staan, angst om niet leuk gevonden te worden, angst om de mening van anderen, angst om de toekomst. Maar ik merk, dat als ik dit bij God leg, met Hem in gesprek ga en Hem meeneem, dat de angst verdwijnt. Ik denk dat de uitdaging is om te zien waar braakliggend terrein ligt, als we kijken waar onze eigen angst ligt.

- 31 mei 2021

Ik heb al twee weken een liedje in mijn hoofd:

'Kom tot Mij,
allen die vermoeid en belast zijn.
Kom tot Mij en Ik geef u rust. Neem mijn juk op en leer van mij.'

Zijn juk is zacht, zijn last is licht.

- 31 mei 2021
Ik moest denken aan het verhaal van Samuel, waarin hij wordt geroepen door de Heer. Mijn oog viel op het stukje tekst 1 Samuel 3:3 "(...) en de lamp van God was nog niet uit gegaan." Als Samuel na de derde keer dan luistert naar wat God te zeggen heeft, spreekt de Heer in 1 Samuel 3:11 "Ik ga in Israël iets doen, zodat een ieder die ervan hoort, de beide oren tuiten zullen."

Dat is voor ons. Gods lamp is nog niet uitgegaan. Als wij, door dichtbij Jezus te zijn, Gods stem horen, gaat God iets doen in onze omgeving waarvan mensen de oren zullen tuiten!

- 31 mei 2021
Ik zie niet de witte velden maar terrein dat braak ligt. Jongeren met onzekerheid over nu en de toekomst, grote verschillen tussen mensen varierend tussen angst en onverschilligheid. Mensen die elkaar de maat nemen en veroordelen op grond van overtuigingen rondom gedrag. De grond is rijp om ingezaaid te worden. En dat wat we gaan zaaien is Liefde, vrede, verdraagzaamheid en geloof.

- 31 mei 2021
We hebben het steeds over akkers inzaaien en velden die geoogst moeten worden. Maar ik zie mezelf steeds in een tuin lopen met gebroken takjes en bloemen die te zwaar worden. En ik ben steeds aan het stutten en verbinden en helen. Dus ik denk dat de Heer wil aanvullen: er zijn ook akkers van heling, waar we niet alles weg hoeven halen. Het geknakte riet verbreekt Hij niet! Helende dingen brengen soms zoveel bloei teweeg!

- 31 mei 2021
Onderweg in de auto naar de dienst, had ik de indruk dat de Heer zei: "Kijk eens om je heen. Alles om je heen is zo zichtbaar. Dit alles heb Ik gecreëerd. Hier zie je mij in." En toen zei ik: "Heer, ik zie het ook in zoveel dingen niet." En toen zei God: "En da's waar jij aan bod komt." Wij zijn aan zet waar Zijn koninkrijk nog niet baanbreekt in deze wereld. 

- 31 mei 2021
Image
Ik had een beeld. In grotten zie je stalagtieten en stalagmieten. Dat is een proces van miljoenen jaren van water dat continu druppelt en kalk afzet. Toen liet God het beeld inzoomen en zei: "Wil jij water of wil je een diamant?" Ik koos een diamant, want ik dacht... "Die is waardevoller". God zei: "Is dat wel zo?" Elke druppel maakt verschil. Wij kijken vaak naar het resultaat, maar zie je ook de kostbaarheid en noodzaak van de druppels water?

- 31 mei 2021
Ik moet denken aan het verhaal van Jozua, waarin hij na een verloren strijd op de grond valt en gaat liggen jammeren. Zo'n periode heb ik ook achter de rug, van jammeren over de omstandigheden. Vanmorgen zegt de Heer: "Ben je klaar? Ga op je voeten staan en neem je verantwoording." Net als Hij sprak tegen Jozua. En dat spreekt Hij ook tegen ons allemaal. Het is tijd dat we klaar zijn met jammeren en dat we op mogen staan om onze voeten.

- 31 mei 2021
Als ik om me heen kijk, zie ik de genade en de liefde van God. Gewoon mijn natuurlijke ogen in de natuur, alles prachtig groen in allerlei kleuren. Schapen die aan het grazen zijn; de regen die Hij heeft gegeven waardoor de droogte van de afgelopen 3 jaar voorbij is; ik zie dat mensen gezegend worden. Dat beweegt en geeft dat ik dankbaar ben en vrede heb. Die vrede gun ik aan iedereen, ook aan de mensen die God nog niet kennen.

- 31 mei 2021
Ik ben een doener. Maar het eerste wat God me zei was: "Zien is niet gelijk aan doen. Ga eerst eens kijken." Daarna dacht ik: "Oke, als ik dan iets ga zien, waar ga ik dat dan doen?" Toen liet God me cirkels tekenen. Cirkels om mijn leven; de mensen om mij heen, de mensen die ik zie. Dichtbij, maar ook verder weg, in alledag, in de supermarkt. Het kwam er op neer dat we moeten leren kijken, ook hóe we gaan kijken en waar. Oogst ligt overal. Dat gaat een proces worden. God daagt ons uit om te komen op de plek om eerst maar eens te zien, zonder te doen. Kijk om je heen, dan zie je.

- 31 mei 2021
Ik ben zo moe na anderhalf jaar ploeteren en worstelen, moe van het energie geven en overleven. Tijdens de aanbidding wees God me erop dat Hij altijd nieuwe kracht geeft en nieuw leven laat ontspringen. Daar hoef je geen moeite voor te doen, dat kun je gewoon aan Hem overgeven. Je hoeft niet altijd keihard te ploeteren op de velden; ik zie nieuw leven ontstaan.

- 31 mei 2021
Ik realiseerde me dat je soms op een andere manier moet leren kijken.

- 31 mei 2021
Ik ben in deze pandemie veel bezig geweest met alles wat niet kan, niet mag, zeker in relatie met de mensen in Oekraïne. Maar ik heb het idee dat de Heer constant zegt: "Kijk niet naar wat was, of naar later, maar kijk naar NU! Kijk vandaag om je heen en zie wat er vandaag kan."

- 31 mei 2021
Ik zie een veld dat wit is om te oogsten in de vorm van onze scheppingsopdracht. Zien wij onze oorspronkelijke roeping op te zorgen voor de aarde nog? Wij als mensen blijven onze verantwoordelijkheid houden om voor de wereld te zorgen. Wij gaan niet goed om met deze wereld, de natuur, de dieren, het land en de zee, en ik denk dat voor ons als Christen een terrein is wat wit is om te oogsten.

- 31 mei 2021
We mogen vooral naar Jezus kijken; de 'key' zit in de relatie met Jezus. Zie Jezus (opnieuw) als Bron van datgene waar Hij jou in uitdaagt.

- 31 mei 2021
Image
Ik had een beeld van een openluchtzwembad. Het was heel warm. Veel mensen wilden in het zwembad komen, maar er stond een groot hek omheen. De enige manier om in het zwembad te komen was om een hele hoge trap op te gaan en van een enorme, bochtige glijbaan af te gaan. Ik liep de trap op, en maakte me zorgen over van alles. Over de treden, het water, de scherpe bochten. Vol angst klom ik en ging ik de glijbaan af maar toen ik in het zwembad kwam, was het heerlijk! Eenmaal aangekomen, kon ik alle mensen die nog buiten stonden, binnenlaten door de poort van binnenuit te openen. Soms moet je zelf door de angst heen om te kunnen oogsten.

- 31 mei 2021
Wij denken zo vaak in hele smalle keuzes, maar de keuzemogelijkheid is zoveel wijder bij God. Zie je de wijde keuzemogelijkheden die God geeft? Buiten de manieren die we 'kennen' geeft God een breed scala aan kansen, wegen en mogelijkheden.

- 31 mei 2021
Als ik om me heen kijk zie ik Gods creativiteit. Ik vind dat zo bijzonder; ik zie overal nieuwe dingen gebeuren. Mensen worden - positief of negatief - geconfronteerd met zichzelf. Door die confrontaties maken mensen soms ook gekke sprongen. Voor die nood mogen we ook onze ogen openen.

- 31 mei 2021