De kerk is open in 2022!

De kerk is open in 2022!

Afgelopen zondag hebben we als oudsten vergaderd naar aanleiding van de laatste persconferentie van het kabinet inzake de corona pandemie.

Om eerlijk te zijn geeft die persconferentie inhoudelijk niet zo heel veel aanleiding voor veranderingen ten opzichte van de huidige situatie. 
Er zijn niet direct regels of beperkingen veranderd die op ons als kerk van toepassing zijn. Toch ervaren we als oudsten unaniem dat er wel een andere toon wordt aangeslagen. Waar eerst vrijwel alleen over preventie werd gesproken, wordt nu bij herhaling gesproken over “leren leven met de aanwezigheid van het corona virus”.

Lange termijn visie

Tot voor kort was de aandacht vrijwel exclusief gericht op de directe gevolgen van Covid (zowel voor patiënten als voor de zorg sector). Inmiddels worden ook lange termijn gevolgen van de aanhoudende maatregelen, zoals eenzaamheid, depressie en sociaal isolement genoemd in het afwegen van de te nemen besluiten. 

We horen/zien hoe de regering voorzichtig stappen probeert te zetten die niet alleen geleid worden door de besmettingscijfers. Tijdens de geplande persconferentie van 25 januari zal bekend gemaakt worden (aan de hand van de ontwikkelingen m.b.t. ziekenhuisopnames) of deze weg blijvend ingeslagen kan worden. 

Al deze ontwikkelingen sluiten aan bij wat we momenteel als oudsten ervaren wanneer we nadenken/bidden over hoe we binnen de Rank invulling blijven/gaan geven aan de richtlijnen. Zondag hebben we met elkaar de wens uitgesproken om aan het begin van dit jaar beleid te maken vanuit een meer lange termijn visie, in plaats van beleid wat van persconferentie tot persconferentie reikt. Een lange termijn visie waarin we ons enerzijds uit kunnen strekken naar de toekomst en anderzijds volledig verantwoording blijven nemen binnen de mogelijkheden en restricties. Kortom een lange termijn visie - en het daaruit voortvloeiende beleid - wat toekomstperspectief hand in hand laat gaan met veiligheid en zorgvuldigheid. 

Concreet

Om dit concreet te maken hebben we zondag besloten dat we een “basisbeleid” voor het jaar 2022 willen gaan voeren wat uitsluitend in geval van grote calamiteiten (en uiteraard bij aangekondigde versoepelingen) wordt bijgesteld. Het beleid komt er in de basis op neer dat de kerk - permanent - open gaat voor bezoekers tot de maximaal geldende groepsgrootte voor bijeenkomsten (op dit moment is dat 50 bezoekers exclusief het team dat de diensten verzorgt). Als de groepsgrootte wordt aangepast (zowel naar boven als naar beneden) zullen we die aanpassingen volgen maar blijft de kerk wel open voor bezoek. 

Uiteraard blijven de regels rondom het bezoeken van de kerkdiensten, zoals: een stoel reserveren via de website - handen desinfecteren bij binnenkomst -  thuisblijven bij klachten en of quarantaine (ook wanneer huisgenoten klachten hebben/in quarantaine zijn) - 1,5 meter afstand houden - mondkapje dragen bij binnenkomst en/of verplaatsen in het gebouw -  etc. etc. gewoon van kracht! 

Zoals jullie weten is de Oosterkapel zodanig ingericht dat 1,5 meter afstand houden goed uitvoerbaar is. Daarnaast zorgen de aanwezige luchtfilters voor een optimale luchtzuivering en zijn overal alchohol dispensers aanwezig. Door al deze maatregelen is het, naar onze mening, verantwoord en veilig, om de diensten live te bezoeken. 
Naast de mogelijkheid om wekelijks de diensten weer live te bezoeken zal de livestream blijvend deel uitmaken (ook op de lange termijn) van de diensten van de Rank. 

Omdat we nog altijd met maximale groepsgrootte te maken hebben en dus niet iedereen iedere week naar de kerk kan komen, vragen we met klem om elkaar hierin de ruimte geven. Hoe doe je dat? Door, als je in de voorgaande week een stoel gereserveerd had, te wachten tot vrijdag 12:00 uur met reserveren om zodoende hen die in de voorgaande week niet gereserveerd hadden wat ruimte te geven. Op die manier kan het bezoeken van de kerkdiensten voor iedereen weer mogelijk worden. 

Vanaf wanneer? 
Het is de bedoeling dat de Oosterkapel vanaf zondag 30 januari haar deuren weer opent voor (in eerste instantie max 50) bezoekers!
We kiezen er bewust voor om nog niet aanstaande zondag al open te gaan zodat we de persconferentie van de 25e nog kunnen gebruiken als een laatste toetsmoment of we deze voorgenomen weg verantwoord in kunnen slaan. Als er de 25e geen grote calamiteiten zijn die roet in het eten gooien, gaat op 30 januari het nieuwe beleid in, wat betekent dat vanaf die datum de kerk alle zondagen open is voor bezoekers tot de maximaal geldende groepsgrootte!

En er is nog meer goed nieuws!!! 
Want ook de kinderdiensten gaan binnenkort weer van start! 
Hoe we hier praktisch invulling aan gaan geven weten we nog niet helemaal, hier gaan we op 24 januari tijdens de oudsten vergadering besluiten over nemen. 
Maar de uitkomst staat vast… in februari wordt - op welke manier dan ook - weer gestart met kinderdiensten in de Rank! 

We weten dat er ook over de keuzes die we afgelopen zondag gemaakt hebben verschillend gedacht zal worden. 
En dat mag ook!! We hopen dat jullie ons hart achter de besluiten horen… dat is een hart wat probeert om het juiste, het wijze, en het haalbare te combineren. 

Mocht je vragen hebben over het beleid wat we willen gaan volgen schroom dan niet die te stellen! 
Bid AUB met ons mee dat de 25e blijkt dat we deze voorgenomen weg ook echt in kunnen gaan slaan. 
Bid AUB mee voor wijsheid hoe we de kinderdiensten vorm kunnen gaan als de deuren ook voor de kids weer open zullen gaan. 
Bid AUB mee voor eenheid in deze nieuwe fase. 
Bid AUB mee dat corona definitief op zal houden te bestaan!

Rafaël gemeente de Rank

Ringvaartweg 123
3065 AC Rotterdam

Telefoonnummer
010 - 307 27 41

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.