Oktober 2019 - Doopdienst

Oktober 2019 - Doopdienst

Op zondag 18 november, is er gelegenheid om je te laten dopen. Binnen onze gemeente is daar 2 maal per jaar gelegenheid voor.

Denk je er over na om je te laten dopen, informeer dan bij Martin en Marjan. De doopbespreking is op 6 november om 20:00 uur in de Oosterkapel.

Voor meer informatie klik hier