Update coronaprotocol - Oktober 2020

Maandag 28-09-2020 is er opnieuw een persconferentie geweest waarin aangescherpte maatregelen zijn aangekondigd om de COVID-epidemie, waar we helaas nog steeds volop mee te maken hebben, te proberen in te dammen.

Deze extra maatregelen zijn in eerste instantie voor 3 weken van kracht. Veel van deze maatregelen gaan over plaatsen waar mensen in openbare ruimten samenkomen en de grootte van de groepen. Plaatsen waar religieuze bijeenkomsten gehouden worden, hebben binnen deze maatregelen opnieuw een aparte status gekregen waardoor we als kerk eigenlijk gewoon in alles “ons ding kunnen blijven doen” zoals we dat inmiddels min of meer gewend zijn.

Toch ervaren we als oudsten dat we, hoewel we er wellicht niet toe gedwongen worden door regels, een verantwoording hebben om gehoor te geven aan de oproep van de minister-president om zoveel mogelijk thuis te blijven. En dan komt de vraag: “Wat is nu in onze situatie mogelijk?”

Aan de ene kant is er - zeker naarmate deze crisis langer voortduurt - de behoefte en soms zelfs noodzaak om elkaar te ontmoeten / met elkaar te (aan)bidden en elkaar te bemoedigen. Aan de andere kant willen we ook als oudsten onze verantwoording nemen. Hier hebben we over nagedacht, voor gebeden en over vergaderd. Uiteindelijk menen we dat we in de volgende - voorlopig tijdelijke - stappen wijsheid en vrede gevonden hebben:

1) Vergaderingen & bijeenkomsten

Alle geplande vergaderingen/teambijeenkomsten worden gedurende de maand oktober afgelast of vervangen door zoom-meetings.

2) Zondagsdiensten

De zondagsdiensten blijven doorgaan zoals we die tot op heden hebben vormgegeven. Het enige waar ook wij op de zondagen mee te maken krijgen is het dringende verzoek om mondkapjes te dragen.

Iedereen die de zondagsdiensten bezoekt wordt dan ook gevraagd om tijdens het lopen / verplaatsen een mondkapje te dragen. Als je eenmaal binnen plaatst hebt genomen op de stoel die je hebt gereserveerd mag het mondkapje weer af. We volgen hierin min of meer het protocol wat ook door restaurants gevolgd wordt.

Buiten hoeven er (nog) geen mondkapjes gedragen te worden, zolang je maar goed de 1,5 meter afstand in acht neemt. Concreet betekent dit dat we je vragen om direct na de tijd van aanbidding die we buiten hebben je mondkapje op te doen en - met inachtneming van de 1,5 meter afstand - naar binnen te gaan. Zodra je binnen op je stoel zit mag het mondkapje weer af.

Bij eventueel toilet bezoek en/of bij het verlaten van de zaal dient eerst het mondkapje opgezet te worden voordat je gaat lopen. 

3) Kinderkerk

Kinderkerk gaat - met inachtneming van de hierboven genoemde regels voor de zondagsdiensten - vooralsnog gewoon door zoals gepland.

4) WOW (Wonderlijke Woensdagen)

De wonderlijke woensdagen komen voorlopig gedurende de maand oktober te vervallen. Als er wonderen te melden zijn horen we die graag op zondag. Als er gebedsverzoeken binnen gekomen zijn via www.ikhebgebednodig.nl zullen we hier op zondag voor bidden. Om de privacy van de mensen die de gebedsverzoeken indienen te kunnen waarborgen zal direct na het beëindigen van de dienst de livestream worden afgesloten waarna we vervolgens een tijd van voorbede hebben voor deze gebedsverzoeken.

Als er iets is waarin de meningen over het te volgen beleid wereldwijd verschillen, is het wel over hoe om te gaan met deze crisis. Ik weet en begrijp dan ook dat ook over deze (hopelijk tijdelijke) besluiten in de kerk niet iedereen hetzelfde zal denken. Wat voor de één belangrijk is om zich veilig te kunnen voelen is naar de mening van de ander soms totaal overbodig. Ik hoop van harte dat we er - ook al denken we wellicht niet overal hetzelfde over - met elkaar voor kiezen om onze eenheid te laten prefereren boven onze persoonlijke meningen!

We leven in een heftige tijd waarin samen kerk zijn een groot en belangrijk goed is. Voor ons met elkaar omdat het troost en kracht geeft in deze heftige tijd. Maar vooral ook omdat we als kerk een kracht in de wereld zijn... een wereld die momenteel zucht onder deze wereldwijde crisis. Juist nu is het belangrijk dat we in eenheid optrekken! Laten we vooral vieren wat er wel is en ons niet laten ontmoedigen door dingen die er niet zijn of (tijdelijk) anders geregeld worden.

Rafaël gemeente de Rank

Ringvaartweg 123
3065 AC Rotterdam

Telefoonnummer
010 - 307 27 41

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.