Inleiding op de visie

Onze naam, Rafaël gemeente “de Rank” is ontstaan vanuit de tekst Joh 15:5 waarin Jezus zegt: ”Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.”

Onze gemeente is opgericht op 17 september 1998 onder de naam “The Church On The Way, Rotterdam en is op 27 januari 2013 aan een nieuw hoofdstuk begonnen.

Dit nieuwe hoofdstuk betreft de verhuizing naar een nieuwe locatie in een prachtig kerkgebouw “de Oosterkapel” in Rotterdam-Kralingen, alsmede de overdracht van het voorgangerschap en een nieuwe naam voor de gemeente.

Te midden van de vele veranderingen was en is er altijd één constante factor en dat is de trouw van God! Deze is er geweest vanaf de start van onze gemeente en is er tot op de dag van vandaag.

De wetenschap dat Christus gisteren, heden en morgen dezelfde is en dat zijn gunstbewijzen iedere dag nieuw zijn, doet ons met vertrouwen en vol verwachting uitzien naar de toekomst, waarin Hij ook de basis zal zijn voor onze plannen en visie.

Visie

De Rank heeft als doel de bediening van Jezus voort te zetten door uit te reiken naar alle mensen die God in onze invloedssfeer brengt. Dit doel wordt nagestreefd vanuit een houding van liefde, aanvaarding en vergeving.

Hieraan geven we invulling door de leden en bezoekers van onze gemeente toe te rusten om zich, onder leiding van de Heilige Geest, uit te strekken naar een vruchtbaar leven waarin Jezus Christus centraal staat.

Vruchtbaar leven is leven vanuit het besef dat wij alle vruchten in ons eigen leven gratis en onverdiend gekregen hebben, met de bedoeling deze ook weer door te geven aan anderen. Hierdoor wordt onze relatie met God, onze Vader, en zijn onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen zichtbaar. Met vruchten bedoelen we alles wat de Heilige Geest ons over God heeft verteld en laten zien en datgene wat we van God hebben ontvangen.

De Rank streeft er naar zich volledig in te zetten om het koninkrijk van God uit te leven en zijn grootheid en liefde bekend te maken. Dit geldt voor de omgeving waar we als kerk geplaatst zijn en voor de invloedssferen van de individuele leden.

Image

Rafaël gemeente de Rank

Ringvaartweg 123
3065 AC Rotterdam

Telefoonnummer
010 - 307 27 41

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn. Uiteraard gaan we zorgvuldig met uw gegevens om. Zie hervoor ook onze privacy verklaring.