Leven uit relatie

Leven uit relatie

Dat is het thema van Rafaël gemeente de Rank.

Leven uit relatie begint bij God die een relatie met ons wilde en nog steeds wil.

Zijn liefde voor de mens is zo groot dat hij zichzelf gaf in het offer van Jezus. Dit deed hij om datgene wat de mens in de weg stond om Gods liefde te kunnen ontvangen, weg te nemen. Het feit dat wij mensen (eeuwig) leven hebben ontvangen, komt dus doordat God relatie met ons wil. Omdat God niets liever wil dan dat iedereen zijn liefde ontdekt en ontvangt, roept hij ons, die zijn liefde ontvangen hebben, op om op onze beurt onze medemensen lief te hebben. Op die manier stroomt Gods liefde via ons door in de relaties die wij hebben. En ook daar… brengen ze leven voort!

De tekst die bij ons thema hoort (1 Johannes 4:7-18), heeft dezelfde boodschap. Wij hebben Gods liefde ontvangen door relatie met hem. Hij roept ons op deze liefde met anderen te delen. En de manier om dit te doen is door te leven zoals Jezus leefde in deze wereld! Jezus hield van mensen, at met hen, had tijd voor hen … had relatie met hen, zonder aanzien des persoons!

Wanneer wij op diezelfde manier met de mensen om ons heen omgaan, zal het leven van God zelf door ons heen stromen en anderen leven geven.